This project is read-only.
Project Description
Ułatwia ekstrakcję wideoklipów przy pomocy DvdDecryptera


Dodatek do DvdDecryptera, zmieniający przy ekstrakcji wideoklipów nazwy plików na kolejne, i usuwający pozostałe utworzone pliki, tak że nie trzeba potwierdzać nadpisania ich.

Last edited Apr 23, 2015 at 2:16 PM by Miroslaw_Maczka, version 2